Dầu Neem là gì?

Lịch sử về cây Neem Cây Neem, Azadirachta Indica (còn gọi là Lilac hoặc Margosa Ấn Độ), được cho là có nguồn gốc ở Ấn Độ hoặc Miến Điện. Từ “Neem” xuất phát từ tiếng Phạn có nghĩa là chữa lành bệnh tật. Rất nhiều bộ phận của cây Neem được sử dụng như lá, hạt, …

Dầu Neem là gì? Read More »